Zeka Testi

Genel anlamıyla bireyin Zihinsel becerilerini belli bazı standartlara göre ölçmek için uygulanan bazı sayısal ifadelerle ortaya konulan ölçeklere “Zeka Testi” adı verilmektedir. Profesyonel ve bireysel kanımca; Ancak bir uzman tarafından gerekli görüldüğünde uygulanması gereken Zeka Testleri Meslek yaşamım boyunca sık sık gereklilik olarak karşıma çıkmıştır. Yetişkinlerin kimi sosyal yardım ve imkanlardan yararlanabilmesi için ortaya konulması gereken kriterleri karşılayıp karşılamadığı, çocuğun ise sahip olduğundan daha ayrıcalıklı bir eğitime yönlendirilmesi gerektiği hallerde tespit için somut anlamda yol gösterici olabilir. Bazen bireyin desteklenmesi ya da üstünlük göstermesi sebebi ile değerlendirilmesi gereken kimi özelliklerinin belirlenebilmesi için kullanılmaktadır.

WÇZÖ-IV (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV ) eğitimimi özellikle çocuklarımızın erken yaşlarda hangi alanlarda desteklenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini belirlemenin önemine inandığım için  tamamladım.   Doğru ve bilinçli yönlendirme ile çocuğunuza en sağlam desteği sunmanın değerine inanıyorum.