Psikotik Hasta Ailesine Danışmanlık

Psikoz, en yaygın haliyle gerçeği değerlendirme yetilerindeki azalma ile  gerçek olan ile sübjektif olan arasındaki farkı algılamakta güçlük çekme, düşünme, hissetme, kavrama, iletişim kurma becerilerinde kayıp olarak tanımlanabilir. Psikoz tanısını alan bireyin “Psikotik” belirtiler göstermesi mümkündür. Bilişsel (Düşünme süreci), Pozitif ve Negatif Semptomlar görülebilir.

Halüsinasyon, kuruntu, sosyal geri çekilme, çökkünlük, düşüncenin sonunu getirememe, konudan konuya atlama, bellekte önemli bozukluklar  belirtilerden bazılarıdır.

Psikotik birey hastalık sürecinde düzenli hekim takibi ve ilaç kullanımına karşın İnatçı belirtilerle baş etmek zorunda kalabilir. Ailesi de Psikozu anlama, takibi, belirtileri tanıma, fark etme ve  başa çıkmada zaman zaman yetersizlik hissedebilir. Sosyal çevrenin bu konudaki önyargı ve bilgisizlikleri aileyi de kendi çemberinde kapalı tutabilir. Nasıl bir yol izleyeceğini, sevdiğine nasıl yardımcı olacağını bilemeyebilir. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ nde özellikle Şizofreni ve Bipolar Bozukluk tanısı almış danışanlarımla çalışırken, aileler için düzenlenen eğitimlerle hasta yakınlarına da severek yardımcı oldum. Şimdi bilgi ve deneyimlerimi siz ve sevdiklerinizin Psikozla yaşama konusunda desteği ve danışanı olmak için kullanmayı borç bilirim.