Aile Danışmanlığı

Her ailenin yapısı,  geçmişi, kurallar ve gelenekler sistemi, inanışları, hatta hedefleri farklıdır. Bu sebeple her ailenin sorunları da farklıdır. Bütün Aile  kimi zaman bireyler arasındaki sorunlardan,   kimi zaman da akut ya da kronik  hastalıklardan, eğitim ve iş yaşamıyla ilgili değişim ve problemlerden, bir ferdin aileden ayrılmasından ya da aileye yeni birinin katılımından etkilenebilir. Aile danışmanı, yaşanan tüm bu değişimlerde aileye rehberlik etmeye çalışırken aile üyelerinin birbirleriyle yaşadığı sorunları çözme becerilerinin gelişmesini sağlar. Kişiler arası iletişim becerilerinin, (empatik yaklaşım ve kendini uygun dille ifade edebilme)   geliştirilmesi ailenin şimdi ve sonrasında karşılaşabileceği engelleri birlikte , güvenle aşmalarını kolaylaştırır. Aile Danışmanının amacı   ailenize,  ailenizin kendi işleyişi, koşulları ve kuralları içinde,  yargılamadan, içtenlikle ve profesyonelce yardım etmektir. Psikoloğunuz ve Aile Danışmanınız olarak ben de bir süre için bu ekip çalışmasında aileniz için, sizlerle birlikte çalışacağım. Birlikte problem çözme ve, iletişim becerilerinizin artırılması için, ailenizin karşılaştığı ve ileride karşılaşabileceği tüm durum, problem, dönem ya da krizlerde sağlamca elele durabilme yeteneğini artırmak hedefimiz olacak.